ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง


Posted on March 09, 2018  ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

THE BEST CONTRACTOR OF THE YEAR 2017

...อ่านต่อ

กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 1

...อ่านต่อ

  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0238
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0289
Total Execution Time  0.0533
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
795,248 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
news/career-needed
  CLASS/METHOD  
News/single
  DATABASE:  sppthail_spp (News:$db)   QUERIES: 4 (0.0015 seconds)  (Hide)
0.0005   SELECT *
FROM `news`
WHERE `alias` = 'career-needed' 
0.0004   SELECT *
FROM `news_slide`
WHERE `news_id` = '12' 
0.0004   SELECT *
FROM `news`
WHERE `aliasNOT IN('career-needed')
ORDER BY `news_id`
 
LIMIT 2 
0.0003   SELECT *
FROM `config`
WHERE `config_id` = '1' 
  HTTP HEADERS  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)