กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 1


Posted on March 09, 2018วันที่ 18 – 19 เมษายน 2558 บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดอบรม TRAINING RECORD กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 1 ณ.โรงแรม บลูเวฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้อบรมคือ คุณสมเศียร เพ็ญภู่, คุณพีรพงศ์ เพ็ญภู่, คุณกิตติภาวิทย์ และ คุณคุณธาดา ( วิทยากรรับเชิญ ) มีผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ทั้ง 4 หัวข้อ 1.LSR 2.LMRA 3.LOPC 4.LOTOTO และ GOLDEN Rule หลังจากให้ความรู้แล้วก็มี กิจกรรมความสามัคคีและทำงานเป็นทีม และร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผู้บริหารกับพนักงาน

  ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

THE BEST CONTRACTOR OF THE YEAR 2017

...อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

...อ่านต่อ

  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0231
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0320
Total Execution Time  0.0556
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
810,040 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
news/activity1
  CLASS/METHOD  
News/single
  DATABASE:  sppthail_spp (News:$db)   QUERIES: 4 (0.0017 seconds)  (Hide)
0.0005   SELECT *
FROM `news`
WHERE `alias` = 'activity1' 
0.0005   SELECT *
FROM `news_slide`
WHERE `news_id` = '10' 
0.0004   SELECT *
FROM `news`
WHERE `aliasNOT IN('activity1')
ORDER BY `news_id`
 
LIMIT 2 
0.0003   SELECT *
FROM `config`
WHERE `config_id` = '1' 
  HTTP HEADERS  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)